Μενού Φίλτρα

Η Γαλλία σε μιά καμπή (Πρόλογος στη Γαλλική έκδοση του 1936)

Πρόλογος στη δεύτερη Αγγλική έκδοση

Πρόλογος στη Ρωσική έκδοση

Εισαγωγή

Ο συσχετισμός των δυνάμεων

Η διχτατορία του προλεταριάτου

Δημοκρατία

Η κομμούνα του Παρισίου και η Σοβιέτική Ρωσία

Μαρξ και Κάουτσκι

Η εργατική τάξη και η Σοβιετική πολιτική της

Τα ζητήματα οργάνωσης της εργασίας

Ο Καρλ Κάουτσκι, η σχολή και το βιβλίο του

Ονόματα και όροι

 

 

X