Μενού Φίλτρα

Ο Δρ. Στυλιανός Αττεσλής συνέγραψε το χειρόγραφο αυτού του βιβλίου κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Πρόκειται για μια καταγραφή – μαρτυρία του ιδίου ως Χριστιανού Μύστη, των γεγονότων που έλαβαν χώραν στην Παλαιστίνην δυο χιλιάδες χρόνια πριν. Το βιβλίο αυτό σας μεταφέρει στα ταξείδια του Τζόσουα Ιμμάνουελ, του Χριστού, στην Παλαιστινην. Ο αναγνώστης γίνεται μάρτυρας των θεραπειών και των ούτω καλουμένων θαυμάτων, και μπορεί να γίνη κοινωνός της Διδασκαλίας που παρέδωσε στους μαθητές Του. Ο συγγραφέας τελειώνει το βιβλίο με το εξής συμπέρασμα. Αυτή είναι η διδασκαλία του Τζόσουα. Αγαπάμε τον Alaha, τον Πατέρα ολόκληρου του ανθρωπίνου γένους, με όλην σας την καρδίαν, με όλην σας την Ψυχήν, με όλην σας την διάνοιαν, με όλον σας το Είναι, και αγαπάμε όλα τα ανθρώπινα όντα, τις προεκτάσεις του Alaha. όπς τον ίδιον σας τον Εαυτόν.

X