Μενού Φίλτρα

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια συνοπτικής παρουσίασης των βασικών σταθμών της ιστορίας του εργατικού - συνδικαλιστικού κινήματος στη χώρα μας από τις απαρχές της δράσης του, τον 19ο αιώνα, έως και καθ' όλη τη διάρκεια του 20ού. Ταυτόχρονα, επιχειρείται να αναδειχθούν οι διαδικασίες μέσω των οποίων συγκροτήθηκε η εργατική τάξη στη χώρα μας και οι οργανώσεις συλλογικής εκπροσώπησής της, τα συνδικάτα.

 

Η ιστορία του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα δεν αφορά μόνο τους Έλληνες εργαζομένους. Αποτελεί σημαντικό τμήμα της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

 

Τίποτε δεν θα μπορούσε να εξηγηθεί στην ιστορία της χώρας μας, χωρίς να αναλύεται, να κατανοείται, να περιγράφεται και να επισημαίνεται ο σημαίνων ρόλος της εργατικής τάξης, αλλά και η άμεση και η έμμεση επίδραση των αγώνων και των διεκδικήσεών της στη διαμόρφωση του οικονομικού και του κοινωνικού σχηματισμού στην Ελλάδα. Όπως, άλλωστε, θα ήταν αδύνατον να κατανοήσει κανείς μια κοινωνία χωρίς συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων.


 

 

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Κοινωνικοί αγώνες - Κινήματα
X