Μενού Φίλτρα

Η θρυλική ζωή και ο θάνατος  του Βούδα (σάν εισαγωγή)-δυό λόγια του μεταφραστή.

η Πάλι και οι παραδόσεις της

Δάμμα και Αβιδάμμα

Ο Κανών ως θεωρία της ανυπαρξίας ψυχής

Ο Κανών ως νόμος της αιτιώδους σειράς

Ο Κανών ως ηθικός νόμος-ο Κανών ως ιδεώδες

Ο Κανών ως ιδεώδες (συνέχεια)

Ερευνα του ιδεώδους

Η σημασία του Δάμμα

Συμπέρασμα-βιβλιογραφία

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Θρησκειολογία - Ιστορία των Θρησκειών
X