Μενού Φίλτρα

"Σύμφωνα με την ετυμηγορία της Ιστορίας αυτή η βυζαντινή αυτοκρατορία είναι, χωρίς καμία εξαίρεση, η πιο ευτελής μορφή πολιτισμού. . . Δεν υπήρξε ποτέ άλλος πολιτισμός που να διήρκησε τόσο πολύ και να ήταν τόσο απόλυτα στερημένος οποιασδήποτε μορφής μεγαλείου. . . Οι φαυλότητές του ήταν οι φαυλότητες ανθρώπων που είχαν πάψει να είναι γενναίοι, χωρίς ποτέ να έχον μάθει να είναι ενάρετοι. . . Πρόθυμοι σκλάβοι, τόσο των πράξεων όσο και των σκέψεών τους, βυθισμένοι στην τρυφηλότητα και τις πιο ευτελείς ηδονές, οι άνθρωποι έβγαιναν από την απάθειά τους μόνο όταν κάποια ασήμαντη θεολογική λεπτομέρεια ή κάποιο κατόρθωμα στις αρματοδρομίες τους υποκινούσε σε έξαλλες εξεγέρσεις. . . Η ιστορία της αυτοκρατορίας είναι μια μονότονη ιστορία των δολοπλοκιών των κληρικών, των ευνούχων και των γυναικών, των δηλητηριάσεων, των συνωμοσιών, της απόλυτης αγνωμοσύνης και των συνεχών αδελφοκτονιών". 

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Βυζάντιο
X