Μενού Φίλτρα

Οι Βυζαντινοί ήταν επιρρεπείς σε απαγορευμένες ερωτικές επαφές; Ποιος ο ρόλος της Εκκλησίας στις ερωτικές επιλογές των Βυζαντινών; Ποιες ερωτικές σχέσεις τιμωρούσε η Πολιτεία και ποιες η Εκκλησία; Το ερωτικό κοίταγμα, το άγγιγμα, το χάιδεμα, οι ερωτικές προθέσεις, οι προγαμιαίες σχέσεις. Ποιες ποινές προβλέπονταν και ποιες επιβάλλονταν; Οι ανήλικοι δράστες και τα θύματα των ερωτικών εγκλημάτων. Υπήρχαν ανισότητες στην επιβολή και εφαρμογή των ποινών; Τα ερωτικά εγκλήματα των Βυζαντινών αυτοκρατόρων και αξιωματούχων. Η βαρύτητα των ποινών λειτουργούσε αποτρεπτικά στην ερωτική συμπεριφορά των Βυζαντινών; Η πρωτότυπη αυτή μελέτη αποκαλύπτει για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλη έκταση την ερωτική ζωή των Βυζαντινών, νόμιμη και απαγορευμένη, και τις τιμωρίες που επέβαλαν Εκκλησία και Πολιτεία. Το βιβλίο αναφέρεται και σε ιστορικά, πολλές φορές εξωφρενικά, περιστατικά ερωτικών παρεκτροπών καθώς και στην αντιμετώπισή τους από τη Βυζαντινή Εκκλησία και Πολιτεία.


Πρόλογος
Συντομογραφίες
Εισαγωγή
ΤΑ ΕΡΩΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ
ΤΟ «ΚΑΝΟΝΙΚΟΝ» ΤΟΥ (ΨΕΥΔΟ-) ΝΗΣΤΕΥΤΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο ονομάτων και όρων

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Βυζάντιο
X