Μενού Φίλτρα

Writing and Translating in Business English is designed for upper-intermediate and advanced level students of English as a second or foreign language. The book is divided into 15 units and covers a wide range of business and economic issues: European Union, Currency policy, Banking, Taxation, Statistics, Marketing, Economics and Ecology, Technology, Industrial relations, the role of Government, Stock Exchange, Tourist industry, Takeovers-Mergers, Market structure and competition, Business enterprises.
The focus of the individual units is on developing writing and translating, as well as reading and speaking, through up-to-date topics which engage learners and allow them to improve their English in a stimulating way. The extracts are current and thought provoking for business and non-business students alike.


Introduction
- Globalization and the future of English
- European Union
European Trade
The Euro
The EMU
Eurotrash
- Currency Policy
Devaluation I
Devaluation II
- Banking
- Taxation
- Statistics
- Economics and Ecology
- Technology
Online Services
Electronic Commerce
Microchips
Internet Services
- Industrial Relations
Labour Unions
Unemployment I
Unemployment II
- The Role of Government
Government Intervention
Government Corruption
- Stock Exchange
- Tourist Industry
- Takeovers, Mergers
Takeovers
Mergers
- Market Structure and Competition
Soft drinks Competition
Marketing
Supermarket Competition
- Business Enterprises
Airbusiness
Carbusiness I
Carbusiness II
Bibliography

 • The Art of Strategy
  DIXIT AVINASH K., NALEBUFF BARRY J.
  Μάρκετινγκ - Μάνατζμεντ - Επιχειρήσεις - Εργασία - Διαφήμιση
  Condition: Good - Binding: Hardcover
 • Understanding Organizations
  CHARLES HANDY
  Μάρκετινγκ - Μάνατζμεντ - Επιχειρήσεις - Εργασία - Διαφήμιση
 • Πως να πουλάτε οτιδήποτε σ'οποιονδήποτε
  ΤΖΙΡΑΡΝΤ ΤΖΟ
  Μάρκετινγκ - Μάνατζμεντ - Επιχειρήσεις - Εργασία - Διαφήμιση
 • Αντίπαλοι με τον εαυτό μας
  ΜΑΡΚΑΖΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
  Μάρκετινγκ - Μάνατζμεντ - Επιχειρήσεις - Εργασία - Διαφήμιση
  Με υπογραφή του συγγραφέα. Με εικόνες, σχήματα και φωτογραφίες εντός και εκτός κειμένου.
 • Μηχανισμοί μεθόδων παραγωγής ιδεών
  ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Γ.
  Μάρκετινγκ - Μάνατζμεντ - Επιχειρήσεις - Εργασία - Διαφήμιση
  Με εικόνες και φωτογραφίες εντός και εκτός κειμένου. Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα.
X