Μενού Φίλτρα

Κεφάλαιο Α: Νομοθέτης εν γη Μωάβ

1. Ελευθερία και γλώσσα

2. Η ακουστική του παρελθόντος

3. Η οπτική του μέλλοντος

Κεφάλαιο Β: Οντολογία

1.Vera amo

2. Η μνήμη του φόβου

3. Η λήθη του πόθου

4.Αστροβολη και Πόρφυρας

Κεφάλαιο Γ: Ηθική

1. Εγκάτοικος του Αγίου Λύπιου

2. Ο ποιητής και η σκιά του

3. Λαμπρή νύχτα

4. Ο ύπνος και το όνειρό του

Κεφάλαιο Δ: Αισθητική

1. Το νέο είδος

2. Fragmenta

3. Λαμπρή νύχτα

Σχόλια

Βιβλιογραφικές πηγές

Ο κρητικός

Πρόσφατα Βιβλία κατηγορίας: Μελέτες για την Ποίηση
X