Μενού Φίλτρα

(...) Η παρέλευση μιας ολόκληρης πεντηκονταετίας ως και οι συντονισμένες προσπάθειες της φανερής και της κρυφής αντίδρασης κατάφεραν, αφ' ενός να αποσιωπηθεί και να ξεχαστεί η μεγάλη εποποιία του ΕΑΜ και αφ' ετέρου να κατασυκοφαντηθούν οι αγνές προσπάθειες των αγωνιστών της εθνικής μας αντίστασης. Θεώρησα έτσι σκόπιμο να εκδώσω αυτό μου το στρατιωτικό και πολιτικό ημερολόγιο, για να μάθουν (από κάποιον που έλαβε ενεργό μέρος στον αγώνα), τόσο η σημερινή όσο και οι μέλλουσες γενεές, το τι πρόσφερε στον τόπο μας το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ) και ο Πανελλαδικός Εθνικός Στρατός του (ΕΛΑΣ). (...) Με αυτό μου το χρονικό, θέλω να πιστεύω πως θα προσφέρω κι εγώ κάτι στην αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, σε σχέση με τα όσα συνέβησαν πριν από μισόν αιώνα. (...)

(ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ)


Πρόλογος
Μάιος-Δεκέμβριος 1941
Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1942
Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1943
Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1944
Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1945
1. Πολιτικές και στρατιωτικές οργανώσεις της περιόδου 1941-1944
2. Στρατιωτικές μονάδες του ΕΛΑΣ
3. Αλφαβητικό ευρετήριο θεμάτων

 

X