Μενού Φίλτρα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1. Συγκέντρωση  πληροφοριών
Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας μας έχει γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε κατά την περιήγησή σας να μην χρειάζεται να αποκαλύψετε την ταυτότητά σας. Ωστόσο, εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε μια παραγγελία, να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας ή να αποστείλετε e-mail, τότε θα σας ζητηθούν κάποια προσωπικά δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ταχυδρομικός κώδικας της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση.
Επίσης, μπορεί να σας ζητηθούν κάποιες επιπλέον πληροφορίες όπως στοιχεία αποστολής-παράδοσης της παραγγελίας που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε.
Το oktaimerobooks.gr χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες με σκοπό την επικοινωνία μαζί σας για 1) επιβεβαίωση της παραγγελίας 2) την παράδοση της παραγγελίας στον χώρο σας και 3) επιβεβαίωση και ταυτοποίηση σας σε κάθε αναγκαία περίπτωση.

2. Πρόσβαση στις πληροφορίες
Έλεγχος προϋποθέσεων χρήσης των προσωπικών δεδομένων
Το oktaimerobooks.gr τηρεί αρχείο με τα ανωτέρω στοιχεία, μόνο για όσο χρονικό διάστημα αποτελείτε εγγεγραμμένο μέλος του oktaimerobooks.gr . Σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν.2472/1997, έχετε το δικαίωμα της πρόσβασης στα προσωπικά σας στοιχεία που έχετε παραθέσει στην ιστοσελίδα μας ενώ μπορείτε να διορθώσετε, να διαγράψετε ή ακόμα και να προβάλετε οιαδήποτε αντίρρηση επεξεργασίας δεδομένων που σας αφορούν σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν.2472/1997.

3. Cookies
Το oktaimerobooks.gr προκειμένου να διευκολύνει τις χορηγούμενες από την παρούσα ιστοσελίδα υπηρεσίες δύναται να χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (συνήθως σε μορφή .txt), τα οποία στέλνονται από την ιστοσελίδα προς εσάς και αποθηκεύονται στον σκληρό σας δίσκο. Η αποστολή του cookie γίνεται ώστε να υπάρχει ένα σημείο επαφής, για να αναγνωριστείτε την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας. Διατηρείτε το δικαίωμα άρνησης αποδοχής εισερχόμενων cookies εάν θεωρήσετε ότι παρακολουθείστε, απλώς ρυθμίζοντας κατάλληλα τον περιηγητή σας (web browser). Σε τέτοια περίπτωση όμως η ιστοσελίδα δεν αναγνωρίζει την επανεπίσκεψή σας και δεν μπορεί να παρέχει κάποιες ειδικές υπηρεσίες.

4. Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών
Το oktaimerobooks.gr σας επιτρέπει τη διόρθωση, αλλαγή, συμπλήρωση  ή διαγραφή δεδομένων  ή πληροφοριών που έχετε προσκομίσει στην ιστοσελίδα μας. Είναι ευνόητο ότι για την προστασία σας και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων το oktaimerobooks.gr θα προσπαθήσει να επιβεβαιώσει την ταυτοποίηση του προσώπου που επιθυμεί να προβεί στις αλλαγές με τον χρήστη καθ' εαυτό. Για οποιαδήποτε αλλαγή ή διαγραφή των δεδομένων σας, σχετικά προβλήματα λειτουργίας της ιστοσελίδας μας ή ερωτήματα που τυχόν προκύπτουν από την επίσκεψή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με το oktaimerobooks.gr μέσω της ιστοσελίδας μας, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivliothikiblog@gmail.com  ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας 6946666837.

5. Περιοδικές Αλλαγές
Το oktaimerobooks.grκαι όλα τα σχετικά με αυτό προϊόντα και υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη την καλπάζουσα τεχνολογική εξέλιξη, συνεχώς αναβαθμίζεται, εξελίσσεται, ενημερώνεται και βελτιώνεται. Ως φυσικό επακόλουθο θα ενημερώνεται και θα ανανεώνεται και η παρούσα πολιτική μας. Γι' αυτό το λόγο συνίσταται η περιοδική από μέρους Σας ανάγνωση της διαδικασίας για να επιτυγχάνεται η καλύτερη ενημέρωσή σας. Το oktaimerobooks.gr  δύναται να τροποποιεί την παρούσα πολιτική του χωρίς να υπάρχει πρωτύτερη προειδοποίηση σε οιονδήποτε χρήστη-μέλος.

6. Αποκάλυψη πληροφοριών σε τρίτους
Όπως ήδη προαναφέραμε για να διεκπεραιωθεί μια παραγγελία συλλέγουμε κάποια προσωπικά σας στοιχεία. Όλα αυτά τα προσωπικά δεδομένα συνιστούν απόρρητα στοιχεία  και μόνο το αρμόδιο τμήμα του oktaimerobooks.gr έχει πρόσβαση σε αυτά. Eπουδενί δε δύναται το oktaimerobooks.gr να κάνει διάθεση ή να μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς την συγκατάθεσή σας εκτός κι αν απαιτηθεί ης νομίμου οδού. Από την στιγμή που παραθέτετε προσωπικά σας δεδομένα, σημαίνει ότι συμφωνείτε με την χρήση των δεδομένων αυτών για τους λόγους που έχουμε ήδη αναφέρει από το αρμόδιο τμήμα του oktaimerobooks.gr Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι όταν συγκεκριμένες συνθήκες το επιτάσσουν, όπως εφαρμογή νόμου ή δεσμευτική συναφής δικαστική απόφαση, μπορούν να δοθούν τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς την δική σας πρότερη συναίνεση.

X